Sociálne siete, internet a obavy rodičov

Ako sa vraví, so všetkým dobrým príde i to zlé. Internet a sociálne siete priniesli našej spoločnosti viditeľnú zmenu. Vo veľkej miere ju považujeme za pozitívnu, no upozorňujeme i na určité negatívne vplyvy. Súhlasím, že môžeme vravieť aj o kritike tejto internetovej doby, avšak o všetkom rozhoduje jedine človek, užívateľ, nie počítač a internet. Takisto aj internet je skvelým sluhom, no nebezpečným pánom. Ale vlastne ako som už naznačil, myslím si, že o tom rozhoduje jedine človek, má predsa svoj rozum.

kancelář

Túto tému som načrtol z dôvodu, aby som napísal článok, v ktorom i ja pripomeniem, aké obavy z internetovej doby si vytvorili rodičia detí a naopak, ako sa tieto obavy nakoniec považujú iba za mýty. Opíšem tu teda pár obáv, ktoré nie sú tak úplne oprávnené a vlastne sa ich rodičia môžu prestať báť, kritici môžu prestať kritizovať. Avšak spomeniem len tie, ktorých sa bojíme v podstate zbytočne, no uvedomujem si, že s internetom sú spojené i oprávnenejšie obavy, avšak o tých tento článok nebude.

šikana

Neškodné a tak trochu zbytočné mýty spojené s internetovou dobou.
Sociálne siete môžu za šikovanie. Šikana žiaľ existovala, exituje a možno i existovať bude. Ale nemôžu za to sociálne siete. Ak má niekto povahu, kedy rád ponižuje slabších, bude to robiť i v reálnom čase, nepotrebuje k tomu internet a tkzv. "kyberšikanu." Ak sa jedná pravdepodobne o spolužiaka zo školy, vyhýbať sa sociálnej sieti nič nevyrieši. To potom šikanový môže rovno prestať chodiť i do školy. Vinu treba riešiť a hľadať inde, nie v sociálnych sieťach.

počítač

Ak dieťa sedí pri počítači, je osamelé. Niekedy tomu tak možno bolo, večne doma a pri počítači sedeli väčšinou tie osamelejšie typy, ktoré moc nezapadali. Ale i v tomto smere sa internetová doba veľmi zmenila. Dnes je to bežné a deti medzi sebou komunikujú nonstop, posielajú si spoločné fotky, delia sa o zážitky, hrajú medzi sebou videohry, to všetko cez počítač. Dnes je internet výborným komunikačným nástrojom. Ak je dnes dieťa pri počítači, nemusí to automaticky znamenať, že sa ľudí dištancuje. Možno skôr naopak.