Prepojenie medzi vedou a umením

Prepojenie medzi vedou a umením či konkrétne dizajnom je užšie, než by sa mohlo zdať. Aby mal výsledný produkt úspech na trhu a bol vôbec použiteľný, musí vedcovi často pomôcť práve dizajnér. Dizajnéri pritom nemôžu vychádzať len zo svojich vízií, či ideálov. Najmä v prípade produktového dizajnu, musíme spolupracovať s mnohými odbormi, ako sú ergonómovia, sociológovia, ekonómovia, marketéri, ale aj klasickí vedci. Vedu a umenie však nespája len dizajn, ale často aj samotní vedci. Keď pracuje vedec, zapája pravú polovicu mozgu, keď ako umelec, tak ľavú? V skutočnosti však tak náš mozog a ani vzťah vedy a umenia nefunguje. Veda je síce založená na dôkazoch a umenie skôr na abstrakcii, to ale vôbec neznamená, že sa nemôžu prelínať.

laboratoř

Dizajn sa pre nás zrejme najviditeľnejšie spája s vedou práve v technike
Veda  je však oveľa širšia, sú to aj biológia, chémia, fyzika, či spoločenské vedy a mnohé ďalšie oblasti. Ak sa však na tento vzťah pozrieme z opačnej strany, ako priemyselnému dizajnérovi sú  zase najbližšie technické vedy, ktoré mu dávajú najviac možností.
Matematici a hudobné nástroje
Spolupráca vedy a umenia rozdelená na dve časti. Do prvej patria vedné odbory, ktoré majú vizuálne výstupy. Čiže vedy, ktoré používajú na skúmanie mikroskop, alebo nejakú zobrazovaciu techniku. Ďalšia oblasť vedy, ktorá má k umeniu veľmi blízko, je matematika. Práve matematici vraj často končia pri hudbe. Príčinou môže byť abstraktnosť oboch oblastí, čo sa prejavilo aj pri meraní aktivity mozgových centier. Vďaka nej vedci zistili, že centrum vnímania hudby a centrum zodpovedné za abstraktné matematické myslenie sú veľmi blízko pri sebe.

obraz

Umenie býva často výsledkom potreby vyjadriť sa
Kým umelci hudbou, či maľbami vyjadrujú svoje názory a pocity, vedci potrebujú často vysvetliť svoj výskum. Popularizácia je dôležitou súčasťou ich práce, a ak ju správne uchopia, môžu tak získať nielen zaujímavé kontakty, ale aj investície na výskum. Vedec sa musí kreatívne prejaviť a zrozumiteľne vysvetliť, čo vlastne robí. Vedci niekedy nevedia nezaujato vybrať zo svojho výskumu to najpodstatnejšie a najzaujímavejšie, keďže pre nich je pochopiteľne podstatné takmer všetko.