Ochrana dreva v exteriéri

Drevo, jeden zo základných a historicky zrejme aj prvých stavebných prvkov, ktorý dokáže veľmi dobre zapadnúť do moderného i klasického dizajnu nielen domu,bytu, ale i dvora či terasy. Dôležité nie je len estetické vnímanie dreva ako prvku v exteriéri, ale i samotná starostlivosť a ochrana dreva tak, aby sme vedeli zabezpečiť jeho hodnotu a užívať si ju mnoho ďalších rokov.

lavice

Ako zabezpečiť ochranu dreva

Pred samotným zabezpečením ochrany dreva je dôležitá správna voľba jeho samotného typu, respektíve stromu z ktorého bude pochádzať. Na najviac exponované miesta je dobré zvoliť niektorý z najtrvanlivejších typov. V našich zemepisných šírkach sa vyskytujúcich drevinách je to najmä červený smrek, dub, agát alebo borovica. Dnešné moderné technológie, ktoré využíva súčasný drevospracujúci priemysel, sú už na dostatočnej úrovni a vedia zabezpečiť dostatočnú trvanlivosť aj pri menej trvanlivých drevinách ako napríklad buk alebo smrek. Zvýšená trvanlivosť sa dá dosiahnuť termickou úpravou a podstatne tak narastie odolnosť voči hmyzu, drevokazným hubám, plesniam a tiež sa zvýši tvarová stabilita.

Poveternostné vplyvy sú samostatnou kategóriou, ochrana dreva je preto dôležitá, špeciálnu starostlivosť treba venovať vode a vlhkosti. Tie faktory dokážu veľmi negatívne vplývať na objemové zmeny dreva ako napríklad praskanie. Drevené prvky by mali byť preto vždy navrhnuté a použité tak, aby mohla po nich voda bez problémov stekať a nekumulovala sa na ich povrchu, respektíve nevtekala a nestála v záhyboch daných drevených prvkov. Zvetrávanie dreva však neovplyvňuje len voda, činiteľmi sú rovnako tak aj slnečné žiarenie a kyslík. Takéto podmienky sa samozrejme v rámci počasia pravidelne striedajú. Účinne dokážu tieto zmeny podmienok eliminovať kombinácie náterov, pričom niektorý z nich chráni proti biologickému útoku, druhý potom proti pôsobeniu vody a slnka.

textura

Tak ako pri každej činnosti aj pri ochrane dreva je dôležitá samotná príprava. Každý náter obsahuje návod výrobcu, ktorým je samozrejme potrebné sa riadiť. Pri nedodržaní odporúčaného postupu je preto reálne, že aj napriek zabezpečeniu ochranného náteru, drevo začne po čase praskať a olupovať sa. Pred samotným náterom musí byť drevo čisté, suché a odmastené. Drevo musí byť zbavené starých náterov a tiež mu pomôže aspoň minimálne prebrúsenie a tým je zabezpečená ochrana dreva.

Ďalšie užitočné informácie nájdete na https://carodreva.sk/.