Lochnesská príšera – Existuje záhadný tvor?

Lochnesská príšera, ktorej sa familiárne hovorí aj Nessie je záhadný vodný tvor, žijúci v Loch Ness v Škótsku. Má malú hadovitú hlavu, dlhý tenký krk, veľké telo, kosoštvorcové plutvy, podobá sa vyhynutému plesiosaurovi. Ľudia sa domnievajú, že ide o živočíchy pôvodom ešte z ľadových dôb, ktoré v jazere uviazli.

 velké jezero

Roky sa objavujú zmienky o záhadných zvieratách, obývajúcich Loch Ness v Škótsku (loch je galský výraz pre jazero). Prvá písomná zmienka o príšere v tomto jazere pochádza už z roku 565 nášho letopočtu. Anglický misionár svätý Kolumbus zaznamenal, že sa zúčastnil pohrebu muža, ktorého pri plávaní napadla vodná obluda, stiahla pod vodu a smrteľne pohrýzla.

 jezero Loch Ness

22.júla 1933 videl George Spicer so svojou manželkou mimoriadne neobyčajné zviera prechádzajúce cez cestu. Stvorenie malo veľké telo a dlhý úzky krk. Išlo smerom k jazeru. V roku 1934 šiel na motorke popri jazere Arthur Grant, keď uvidel príšeru s malými plutvovitými končatinami, ako sa dvoma skokmi dostala do jazera.

 

Prvú a najznámejšiu fotografiu urobil v roku 1934 lekár, plukovník Robert Wilson. Je na nej hlava vyčnievajúca z vody. Kruhy na vode naznačujú, že sa pod hladinou nachádza aj ukryté veľké telo. Wilson tvrdil, že sa díval na jazero keď uvidel príšeru, chytil fotoaparát a urobil štyri fotografie, z ktorých sa vydarili iba dve expozície. Prvá fotografia sa stala známou a druhá priťahovala iba malú publicitu kvôli jej rozmazaniu, na nej bola hlava klesajúca pod vodu.

 

Odvtedy už videlo, alebo inak zaznamenalo Lochnesskú príšeru mnoho ľudí, usporadúvali sa výpravy za účelom výskumu jazera. Od roku 1933 už ich bolo viac než 3000. Na severnom brehu sa nachádza zrúcanina hradu Urquart, ktorý je obľúbeným miestom návštevníkov, ktorí chcú zahliadnuť Nessie.

 skotské jezero

Ak neveríte, že Nessie naozaj existuje, je niekoľko možných vysvetlení jej pozorovania. Môže to byť nesprávne identifikovanie bežných zvierat (veľké úhory, sumce), nesprávne identifikovanie neživých vecí, stromy, optické ilúzie, seizmický plyn.