Efektívna viagra pre ženy. Mýtus alebo realita?

V podstate je prirodzené, ak sa pribúdaním rokov postupne sexuálny apetít, ako aj citlivosť sexuálneho prežitku znižuje. Týka sa to zástupcov ako mužského, tak i ženského pohlavia. U mužov sa môže začať prejavovať erektilná dysfunkcia, u žien nižšia chuť k sexu, či znížený zážitok z neho. Tak, ako existujú prostriedky k posilneniu erekcie u mužov, existuje aj pomôcka k zvýšeniu sexuálneho prežitku počas sexuálneho styku u žien, tkzv. ženská viagra a jej generiká https://www.lacnegenerika.to/detail-produktu/pre-zeny/lovegra.

viagra

Ako už zrejme viete, u mužov ide predovšetkým o otázku fyzickej schopnosti a fyzického zdravia, zatiaľ čo u žien je sex skôr psychickým prežitkom a preto je to so ženskou viagrou o niečo komplikovanejšie, či lepšie povedané, jej účinky sú podstatne odlišné, ale aj napriek tomu efektívne a funkčné. Treba však rátať s iným patentom a aj odlišnými účinkami ako u viagry a jeho generík pre mužov.

  • Takisto aj v tomto prípade treba vopred rátať s možnými vedľajšími účinkami a preto vám odporúčam, aby ste si prečítali varovanie, ako aj inštruktáž použitia týchto tabliet pre ženy na stránke predávajúceho.

portrét
Niektorých ľudí možno prekvapí, že niečo také ako viagra pre ženy vôbec existuje. Existuje, prečo nie, ale ako som už naznačil, celkový patent je pochopiteľne odlišný. Zo začiatku vznikol pokus zahrňujúci látku s názvom flibanserin, ktorá bola pôvodne skúmaná ako anitdepresívum. Tento pokus mal pozitívne výsledky u ženského pohlavia, ale čo je zaujímavé, podobné výsledky dosiahla i tableta určená ako placebo. Z toho teda vznikol neurčitý záver. Išlo iba o nahováranie si daného stavu, alebo o skutočný účinok?

V dnešnej dobe už ale poznáme viacero variant týkajúcich sa generík ženskej viagry a jej vlastnosti sa postupne zdokonaľovali.
Tak, ako možno počítať s pozitívnymi vlastnosťami a lepším sexuálnym zážitkom, tak je potrebné informovať sa o neželaných následkoch spojených napríklad s bolesťou hlavou. Aj v tomto prípade treba k danej veci pristupovať s mierou tak, aby sa dostavil predovšetkým iba želaný následok s nižším rizikom tých vedľajších.