Ďalšie živočíchy sú v ohrození

Sú žraloky nebezpečné alebo ohrozené živočíchy? Odpoveď je oboje. Na strane nebezpečenstva je väčšina žralokov vrcholovými predátormi. To znamená, že existujú na vrchole oceánskeho potravinového reťazca a majú málo prirodzených nepriateľov.
dospělý žralok
Vďaka svojej loveckej povahe a ostrým zubom preplávajú celé oceány hľadaním koristi, ako sú ryby, veľké bezstavovce a dokonca aj niektoré druhy obrovských veľrýb. Ich predátorská taktika je prínosom pre ekosystém morí a oceánov. Žraloky na celom svete sú v súčasnosti ohrozené, takže stránka ich ohrozenia ďaleko presahuje nad nebezpečenstvom, ktoré tieto bytosti predstavujú pre človeka.

Súčasná situácia je vážna, pretože žraloky sú v súčasnosti vystavené riziku vyhynutia. Zo 465 druhov žralokov žijúcich v našich oceánoch je 74 druhov v súčasnosti zaradených do zoznamu ohrozených (vrátane 11 druhov, ktoré sú kriticky ohrozené) na červenom zozname Medzinárodnej únie pre ochranu prírody a prírodných zdrojov. Medzi najviac ohrozené druhy patrí žralok kladivohlavý, žralok obrovský a žralok biely.

Hoci nie je možné vedieť, koľko žralokov je zabitých ročne kvôli nelegálnemu a nezaznamenanému úlovku, odhaduje sa, že až 73 miliónov žralokov je zabitých každoročne samotným rybolovom a z toho sú niektorým žralokom brutálnym spôsobom odrezané plutvy. Takto znetvorené a zvyčajne ešte stále nažive, sú žraloky hodené späť do mora, kde vykrvácajú alebo sa utopia. Plutvy sa potom používajú na výrobu žraločej polievky, tradičnej ázijskej pochúťky.

Okrem problémov spôsobených odstraňovaním plutiev a rybolovom boli populácie žralokov oslabené zničením biotopov a znečistením životného prostredia. Toxické chemikálie sa hromadia v telách žralokov a následne môžu viesť k poruchám ich imunitného systému a iným zdravotným  problémom. Ďalší vplyv, ktorý prispieva k znižovaniu počtu jedincov je, že žraloky dospievajú niekoľko rokov a majú len nízku reprodukciu.

Ako zachrániť žraloky
Nedávna správa Medzinárodnej únie pre ochranu prírody a prírodných zdrojov vyzýva vlády na celom svete, aby sa zaoberali globálnou krízou žralokov a urobili nasledovné:
–          stanovili limity úlovkov žralokov na vedecké výskumy
–          zlepšili monitorovanie rybolovu žralokov
–          investovali do výskumu žralokov a ich populácie
–          minimalizovali náhodné lovenie žralokov
lov žraloka
Environmentálne organizácie vyzývajú aj jednotlivcov, aby pomohli pri úsilí o obnovu žraloka. Jednotlivci môžu písať zástupcom štátu o probléme, priniesť komunitné povedomie písaním miestnych príspevkov, rozprávaním sa s priateľmi i kolegami a vyhýbať sa určitým produktom, ako je polievka zo žraločích plutiev a tovar vyrobený zo žraločích zubov. Najväčší pozitívny vplyv v boji za záchranu žralokov má podpora environmentálnych skupín, ktoré apelujú na kompetentných.