Bývanie pod strechou

Typy striech
Pri výbere tej správnej strechy je dôležité, aby sme si v prvom rade uzrejmili, aké typy striech vlastne poznáme a následne, ktorá by bola vhodná práve pre nás a náš budúci dom a s ním aj byvánie. Mali by sme si to vopred dobre rozmyslieť, pretože kúpa domu je dlhodobá investícia.

střechy

Plochá strecha– Táto strecha využíva najmenšie tepelné straty a umožňuje nám mať podstrešný prietor, ktorý ešte môžme využiť podľa vlastného uváženia. Za zmienku stojí jej v podstate ľahká údržba, keďže je k nej jednoduchý prístup. Tento typ striech je typický pre bytové domy. Typ spomínanej strechy sa stavia pod sklonom v uhle 10 stupňov.

Sedlochá strecha– Jedná sa o ten klasický typ, ktorý si vybavíme ako prvý, keď začujeme pojem klastická strecha. Niekto možno túto klasiku ocení, iného možno tento starý stereotyp odradí. Záleží to od vskusu. No ľudí, ktorí uznávajú tradičné bývanie, tento typ striech neurazí.

baráky

Stanová strecha– Áno, jedná sa o strechu vo tvare stanu. Poznáme ich. Ide o štyri strešné plochy, ktoré smerujú do stredového bodu a vytvárajú taký štvorstenný ihlan. Pôsobí moderne, no pri ukladaní strešnej krytini sa zrejme potrápime.

Pultová strecha– Ide o druh strechy, ktorý používame pri prístavbách. Je to ten ty dva v jednom. Jedná sa o v podstate o jeden typ, no pôsobí ako dve strechy, vhodný pri ochrane od dažďovej vody kvôli svojej konštrukcii, ktorá smeruje len jedným zvislým smerom. Výhodu má i pri šetrení- potrebujeme využiť len malé tepelné straty a zároveň máme pod strechou o dostatočný voľný priestor.

architektura

Valbová strecha– Je postavená typom- sklonené plochy, ktoré nazývame i valby. Na rozdiel od sedlovej strechy umožňuje rozdelenie odtoku do štyroch smerov vďaka zvislým štítom.

Manzardová strecha– Má tvar oblúkov a vyššie stúpanie na okraji, pôsobí štýlovo, no pre niekoho možno príliš komplikovane, hlavne pokiaľ strechu máme stavať my.