Dostane sa nám lekárskej pomoci, aj pokiaľ by sme nehradili zdravotné poistenie?

Na každého nezamestnaného a neevidovaného občana na úrade práce spadá zodpovednosť pravidelne hradiť zdravotné poistenie, v opačnom prípade zdravotné poistenie hradí úrad práce alebo zamestnávateľ. Zdravotná poisťovňa i napriek tomu informuje, že má na Slovensku až desaťtisíce dlžníkov. Aké zdravotné služby sa potom poskytnú týmto dlžníkom? Majú právo na zdravotné vyšetrenie či lekársku pomoc?

náklady

Kto sa ale považuje za dlžníka?

  • Ten, ku ktorému sa viaže pohľadávka na nedoplatok či ignorovanie platby poistného najmenej za tri mesiace v celkovej sume viac ako 100 eur.

Aj k týmto osobám sa ale viaže zodpovednosť lekárov a zdravotníctva pomôcť im v ohrození života, poskytnúť im prvú pomoc, utíšiť neznesiteľnú bolesť či zabrániť im v situácii náhlej a ohrozujúcej zmeny správania i konania voči sebe i druhým. V prípade ich vyšetrenia a lekárskej pomoci ide liečba na úhradu zdravotnej poisťovne konkrétnej osoby. Dlh sa tak navýši, no rýchla pomoc v takýchto vážnejších situáciách musí byť poskytnutá.
Pacientovi sa aj napriek nedoplatku musí poskytnúť i tkzv. neodkladná starostlivosť.

operace

 To značí napríklad starostlivosť poskytovanú pri pôrode alebo vyšetrenie človeka, ktorý je považovaný za zdroj vážnej a rýchlo sa šíriacej nákazy. V oboch prípadoch sa poskytnú neodkladné služby spojené s prepravou osoby do nemocnice či zdravotného zariadenia, ako aj poskytnutie a preprava darcov orgánov.
Pokiaľ ste oficiálne považovaní za dlžníka, respektíve ste na zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne, absolvovať môžete i bežné, menej naliehavé vyšetrenie, ale to si samozrejme budete musieť zaplatiť. Takýto typ lekárskej prehliadky či vyšetrenia poisťovňa preplácať v prípade dlžôb nebude. Neplatením zdravotného poistenia však pripúšťate i možnosť v podobe zaslania exekútora na vašu adresu. Ak s exekútorom prídete k dohode o určitých splátkach, treba o dohode informovať poisťovňu.