Taliansko upustilo od núdzových právnych predpisov o zlatých mocnostiach o 5G od Huawei.

Taliansko sa uklonilo tlaku od čínskych telekomunikačných zariadení od tvorcov Huawei Technologies a ZTE a upustí od núdzových právnych predpisov posilňujúcich štátne právomoci aby zasahovali do vývoja služieb 5G, uviedli zákonodarcovia v stredu.
Minulý týždeň Rím schválil dekrét o posilnení svojich právomocí v súkromnom sektore, čiastočne kvôli obavám z množného zapojenia dvoch čínskych spoločností do budúcej generácie telekomunikačných sietí, uviedla vláda.
Vyhláška nadobúda účinnosť okamžite a musí byť schválená parlamentom do 60 dní alebo uplynie.vlajak.png
Vládny zástupca ministra Vincenzo Santangelo v stredu povedal finančnému výboru, že vláda nebude vyvíjať tlak na schválenie dekrétu na posilnenie tzv. „Zlatej moci“.
Vládna koalícia, zložená z protispoločenského 5-Stáreho hnutia a krajne pravicovej Ligy, namiesto toho predloží návrh zákona v parlamente, ktorý by mohol trvať mesiace, kým sa stane zákonom.
Laura Bottici, 5-hviezdičková zákonodarkyňa, povedala, že vláda chce viac času na konzultácie s Huawei a ZTE, pričom obaja vyjadrili svoju nespokojnosť s novým vládnymi právomocami, ktoré by sa vzťahovali len na organizácie mimo EÚ.
Luigi De Vecchis, predseda Huawei Italia, povedal, že zmeny sú voči spoločnosti diskriminované.
„Huawei riskuje diskrimináciu medzi konkurentmi,“ povedal De Vecchis v parlamentnom vypočutí v stredu.itálie.jpg
Povedal, že by vznikla diskriminácia, pretože vláda by musela byť niekoľkokrát informovaná o akejkoľvek transakcii, do ktorej by bola zapojená firma mimo EÚ, čo by si vyžadovalo určitý čas a mohlo by podnietiť telekomunikačných operátorov, aby využívali iného poskytovateľa.
ZTE povedalo, že nové právomoci talianskej vlády by mohli ďalej oddialiť zavedenie mobilných funkcií 5G v krajine.
„Nedávny dekrét o zlatom veľkom meradle vytvára pre hráčov priemyslu viac a viac neistoty,“ povedal výkonný riaditeľ ZTE Italy Hu Kun.