Cestovanie vlakom zadarmo si vyžaduje splnenie určitých náležitostí

Benefit cestovania vlakom zadarmo je v súčasnosti veľmi využívaným a jeho výhody si počas poznávania Slovenska či dochádzania za prácou alebo vzdelaním môžu vychutnávať viaceré skupiny cestujúcich. Niektoré z nich sa registrovať nemusia a nemusia ani spĺňať akékoľvek administratívne povinnosti, pričom do tejto skupiny radíme predovšetkým deti v sprievode dospelej osoby. Niektoré kategórie cestujúcich však pred využitím cestovania vlakom zadarmo musia tieto administratívne úkony absolvovať a úvodným krokom je registrovanie v systéme prepravcu. Proces registrácie je dovŕšený vystavením príslušného preukazu, pri čom tu je potrebné predložiť fotografiu a tá je jeho súčasťou.

koleje

Určité skupiny cestujúcich však musia pre cestovanie vlakom zadarmo napriek tomu absolvovať kúpu cestovného lístka. Zdá sa Vám tento úkon zbytočnou byrokraciou? Omyl, prepravca predsa musí mať prehľad o obsadenosti vlaku. Aj takáto osoba musí byť podrobená kontrole cestovných lístkov, ktorý je teda predložený kontrolórovi spolu s vydaným preukazom.

Cestovanie vlakom zadarmo je skvelým benefitom, ktorý sa dá využívať prakticky každodenne

Benefit cestovania vlakom zadarmo je využiteľný z pohľadu viacerých kategórií cestujúcich a hlavným zmyslom tohto celého je zabezpečiť bezplatnú prepravu pre deti, študentov a seniorov. Aj cestovanie vlakom zadarmo však nemôže byť využité v každej situácii a z tohto pravidla existujú aj isté výnimky. Sledovanou je v tomto smere napr. trasa vlaku a benefit nie je možné čerpať na trase medzi poslednou stanicou a štátnou hranicou SR. Samostatnou kategóriou sú v otázke cestovania vlakom zadarmo súpravy InterCity a tu môže vybrané skupiny cestujúcich využiť niektorú zo zaujímavých zliav. Opäť sem patria dôchodcovia, deti a študenti.

rychlo vlak

Značné obmedzenia následne taktiež platia aj v prípade cestovania prostredníctvom 1. triedy. Spomínané skupiny cestujúcich sa môžu pri jej využití prepravovať podľa platného sadzobníka a prakticky jedinú výnimku tvoria deti do veku 6 rokov. Tie môžu cestovať v sprievode dospelej osoby zadarmo a takáto osoba môže sprevádzať max. 2 deti do veku 6 rokov. Niekoľkými slovami sa dotkneme aj témy miesteniek a tie môžu byť z pohľadu týchto cestujúcich riadne zakúpené, pričom cestujúci znáša ich plnú cenu. Viac informácií o cestovaní vlakom zadarmo si môžete prečítať na webovej stránke https://silverdium.sk/.